astronomi,astronomi nedir,astronominin tanımı
Astronomi, yıldızların, gezegenlerin, gök cisimlerinin bilimsel yöntemlerle incelenmesi
ilmidir.Aynı zamanda,bu gök cisimlerinin fizik ve kimya bakımından yapılarını da
açıklar. Dilimizde "gökbilim" diye tanımlanan astronomi ortaçağ'da daha ziyade
Araplar arasında gelişme göstermişken, Kopernik ve Kepler gibi ünlü astronomi
bilginleri sayesinde batıda da bilimsel önem kazanmıştır.

Astronomi temelde çok eski bir bilimdir.Mısırlılar ve Çinliler yaklaşık olarak 4000 yıl
önce yıldızların hareketlerine ilişkin hayli bilgiye sahiptiler. Ay ve güneş tutulmaları
konusunda önceden sağlam tahminler yapabiliyorlardı. Zamanımızdan 2000 yılı aşkın
bir süre önce Aristarkus adında bir Yunanlı,dünyanın ve diğer gezegenlerin güneşin
çevresinde hareket halinde olmaları gerektiğine ilişkin açıklamalar yapmıştı. Daha
eski tarihlerde, Çin'deki dini törenlerin tarihlerini hesaplamak için ay ve güneş
tutulmalarını, diğer gök olaylarını inceleyen, özel bir takvim düzenlemekle görevli bir
kurul vardı. Kubilay Han zamanında, Çin'de bazı gözlem aletlerinin yapıldığı
bilinmektedir.

Eski Yunanlılar arasında, M. Ö. 6.yüzyılda Miletos'lu Thales (Tales),daha yukarda adı
geçen Aristarkus, Pythagoras (Pisagor), Eratostene astronomi alanında derinlemesine
çalışmalar yapmışlardı. Nitekim ilk yıldız katoloğu M.Ö.3. yüzyılda, İskenderiye'de
Yunanlı astronomlar tarafından düzenlenmiştir.

Astronominin Arap dünyasına girmesi, yaklaşık olarak 800 yıllarında,Halife Harunürreşit
zamanında olmuştu. Halifenin isteği üzerine, Ptoleme'nin bir eseri "El Macisti",ya da
"Kitab-ül Mecisti" adıyla Arapçaya çevrildi. 829 yılında Elme'mun zamanında Bağdat'ta
büyük bir rasathane kuruldu. Türkler'de astronomi en parlak dönemini Uluğ Bey (1395-
1449) zamanında yaşamıştır. Semerkant'ta yapılan rasathanede,"Kitab-ül Mecisti" deki
tekmil yıldızlar incelenmişti.

Polonyalı Kopernik (1473-1543), Danimarkalı Brahe (1546-1611), Alman Kepler (1571-
1630), Avrupa'da astronominin temel taşları oldular. İtalyan Galileo (Galile),
 Hollanda'da icat edilen dürbünü gök gözlemlerinde kullandı. İsviçreli Euler (1707-
1783), Fransız Lagrange (1736-1813) ve Laplace (1749-1827), Alman Herschell (1738-
1822), gelişen teknik sayesinde gözlem ve çalışmalarını daha ileri seviyelere
vardırdılar.

Teleskopların icadı ve gelişimi, astronomide ileri doğru adımların hızlanmasını sağladı.
Bir teleskop olmaksızın,bulutsuz ve açık bir gecede çıplak gözle yaklaşık olarak 3000
yıldız görebiliriz. Buna karşılık, çok geliştirilmiş son teleskoplar


1.000.000.000 (bir milyar)ı aşkın yıldız görebilmemizi sağlamaktadır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !