Kulak Çınlamasının Sebepleri Nelerdir?

 

 

 


 

Kulağımız çınladığında herhalde birisi beni anıyor diye düşünürüz.
Oysa kulak çınlaması aslında bir hastalık
habercisi olabilir.
 

 

VKV Amerikan Hastabesi KBB Bölümü'nden Doç. Dr. Babür Akkuzu, kullak çınlamasının sebeplerini ve tedavi

yöntemlerini anlattı.

ÇINLAMA NE DEMEKTİR?
Varolmayan bir sesin algılanmasına çınlama(tinnitus) adı verilir. Bu ses hasta tarafından çok farklı karakterlerde

tarif edilebilir ancak sesin karakteri ne olursa olsun çınlama olarak adlandırılmaktadır. Ancak çeşitli psikiyatrik

rahatsızlıklarda karşılaşılan insan sesleri ve konuşmalar duyulması gibi problemlerden ayırt edilmelidir.

KULAKTAKİ ÇINLAMA SESİ NEREDEN KAYNAKLANMAKTADIR?

Çınlama genelde bir işitme kaybına eşlik eder. Çınlama sesinin asıl kaynağı olan noktayı tam

olarak saptamak zor olmak ile birlikte işitme yollarında yer alan sinir hücrelerinin işitme kaybı

sonucu bir elektriksel aktivite ürettikleri ve bunun beyin tarafndan çınlama sesi olarak

algılandığı düşünülmektedir.

ÇINLAMANIN SEBEPLERİ NELERDİR?

İşitme azlığına yola açabilecek her problem çınlamaya yol açabilir. Kulak yolunu tıkayan

kulak kiri, dış kulak yolu ve orta kulak iltihabı, kulağın yüksek sese maruz kalması, kulağa

zararlı bazı antibiyotikler ve uzun süre aspirin alımı, kulak ve kafa travmaları, otoskleroz ve

Meniere hastalığı gibi bazı iç kulak hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, yüksek tansiyon,

damar sertliği, iç kulak ve beyin sapı tümörleri ve pek çok farklı sebep çınlamaya yol

açabilir.

ÇINLAMA SIK GÖRÜLEN BİR DURUM MUDUR?

Nüfusun yaklaşık % 20 sinde çınlamaya rastlamak olasıdır. Sessiz ortam ve günlük

uğraşıların az olması çınlama algılamasını artırmaktadır. Hiç ses geçirmeyen kabinlerde

yapılan çalışmalarda, tamamen sağlıklı genç insnların çok aşırı sessiz bir ortamda % 95

oranında çınlama algıladıkları (sessizliğin sesi) ortaya konmuştur. Bu nedenle çınlama sesinin

aslında hepimizin kulağında var olduğu ancak bazı rahatsızlıklar sonucu algılanabilir düzeye

çıktığını düşünmek olasıdır.

ÇINLAMA ZARAR VERİR Mİ?

Çınlamanın kendisi bir hastalık değildir, bir belirtidir. Çınlamanın kişiye doğrudan bir zararı

olmaz ancak çınlamayı oluşturan sebep zarar verici olabilir. Bu nedenle her çınlama hastası

araştırılarak sebep ortaya konmaya çalışılmalıdır. Bazı kişilerde çınlama sebebi ne olrsa olsun

çok ciddi psikolojik etkilere yol açar. Bunların arasında depresyon, anksiyete, dikkat

bozukluğu, uyku problemleri ve intiharı sayabiliriz. Bu durumda çınlamanın bir zararından söz

etmek olasıdır.

ÇINLAMA TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Her çınlama tümüyle ortadan kaldırılamasa da her hastaya yardım etmek mümkündür.

Çınlama hastasına yapılabilecek en büyük kötülük, hastaya 'alışman lazım, bu ses seninle

mezara kadar devam eder, yapabilecek bir şey yok' gibi ifadeler kullanarak zaten tedirginlik

ve korku içinde olan hastayı daha da endişeye sürüklemektir. Her hasta için hastayı daha

iyi duruma getirecek, çınlama ile başetmelerini sağlayacak tedavi yöntemleri vardır.

ÇINLAMASI OLAN HASTA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çınlaması olan bir hastada ilk yapılması gereken şey ayrıntılı bir tıbbi hikaye alımı, muayene

ve tetkikler ile çınlamanın sebebinin ortaya konulmasıdır. Bu şekilde yukarıda sayılan

çınlamaya yol açabilecek hastalıkların olup olmadığı araştırılmış olur. Bu inceleme sırasında

hekiminiz işitme testi (odyogram)ve kulak basınçlarına yönelik testler (timpanogram)

isteyecektir. Bunun yanında bazı başka kulak ile ilgili testler de istenebilir; iç kulak tüylü

hücre fonksiyonlarını ölçen otoakustik emisyon, iç kulak basınç artışı varlığını araştıran

kohleografi, işitme siniri ve beyin sapındaki işitme ile ilgili elektriksel dalgaları ölçen ERA

testi, denge sistemini araştıran nistagmografi gibi.

Bunların yanında kulak yapılarını görüntülemek için bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik

rezonans görüntüleme MRI istenebilir. Hastanın çınlamasını açıklayacak bir problem

saptanabilir ise bu rahatsızlığın tedavisine yönlenilir. Bu şekilde çınlamanın azalması veya

kaybolması söz konusu olabilir. Çınlamanın sebebine göre bu tedavi kulak yolundaki kirin

veya yabancı cismin çıkarılması, ilaç etkileşiminde zararlı olan ilacın kesilmesi, gürültüden

etkilenmede gürültüden kaçınılması gibi basit önlemler yanında, kulak iltihabının veya orta

kulak boşluğundaki sıvının tedavisi, kulak zarındaki deliğin cerrahi olarak onarımı, kulak

kemiği içinde yer alan iltihabın cerrahi olarak temizlenmesi, otoskleroz hastalığında hastalıklı

işitme kemikçiğinin protez ile değiştirilmesi, işitme siniri tümörlerinde cerrahi veya

radyoterapi ile tedavi gibi daha kapsamlı tedaviler olabilir.

Bir grup hastada tedavi edilecek bir sebep bulunamasa da işitme kaybı tespit edilebilir. Bu

hastalar işitme cihazı ile rehabilite edilirlerse hem işitme kayıpları düzeltilmiş olur hem de

çınlamaları fayda görür. Bir diğer grup hasta da ise tedavi edilebilecek bir problem olmadığı

gibi düzeltilecek bir işitme kaybı da yoktur. Bu hastalara iç kulak kan dolaşımını artıracak

bazı ilaçlar verilebilir. Bunu yanında pek çok farklı etken madde içeren ilaç çınlama

hastalarında denenmiştir. Ancak hiç bir ilacın % 50 yi geçen bir etkinliği yoktur.

ÇINLAMANIN BİLİNEN KLASİK TEDAVİLER DIŞINDA TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Çınlama insan vücudunda bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bir gerginlik ve stress yaratır.

Vücut gerginliğini ve kas stresini azaltmayı hastaya öğreten cihazlar ile çınlama hastalarına

yardımcı olunabilir. Tinitus retraining therapy (TRT) isimli bir teknik ile de çınlama hastası

çınlamayı bilinç altında sağlığına bir tehlike olarak algılamamayı öğrenebilir ve çınlamaya

karşı kendini yeniden şartlandırabilir.

Pek çok çınlama hastası çınlama sesini sağlıklarına karşı bir tehdit olarak algılarlar, ciddi bir

rahatsızlığın belirtisi olarak görürler, bu da zaman içerisinde çınlama sesinin giderek artmış

olarak algılanmasına yol açar. TRT bu kısır döngüyü bozarak hastanın çınlama sesi ile

başetmesini ve bir süre sonra sesin daha düşük olarak algılanmasını sağlar.

HER HASTANIN ÇINLAMASI TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Çınlama ancak çınlamayı oluşturan sebep tam olarak tespit edilir ve ortadan kaldırılırsa

tedavi ile geçebilir. Bunun dışındaki hastalarda çınlamanın sağlığa bir tehdit oluşturmadığı

gösterilir ve hastanın endişesi ortadan kaldırılırsa hasta bir süre sonra çınlamayı

algılamamaya başlayacaktır. Çınlama tedavi edilmesi gereken bir hastalık değildir. Hastayı

rahatsız etmediği sürece de tedavi edilmesi gerekmez.

ÇINLAMA HASTALARINA NE ÖNERİLEBİLİR?

Çınlaması olan hasta uygun bir merkezde gerekli muayene ve tetkiklerini yaptırarak

çınlamasının düşük bir olasılıkla da endişe verici bir hastalık kökenli olmadığından emin

olmalıdır. Bu hastalar sessiz ortamda kalmaktan kaçınmalıdır. Sessizlikte dış ortamdan gelen

sesler azalacağı için beyin iç sesleri dinlemeye başlar.

Gece yatağa yatılınca veya sabah uyanınca etraf daha sessiz iken açılan hafif bir müzik

sesi çoğu hastanın çınlamasını baskılayacak ve rahatsızlık verici olmasını engelleyecektir.

Bunun dışında genel sağlık kurallarına dikkat edilmesi, yüksek tansiyon, kan yağlarının

yüksekliği, şeker hastalığı gibi hastalıklar mevcut ise bu hastalıklarının gerektirdiği tedaviler

ve diyet gibi önlemlere uyulması kulak sağlığı açısından da çok önemlidir.

NTVMSNBC

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !